Regulamin

REGULAMIN Klubu Mam 
„Bliżej Dziecka” w Trzebini

Zapoznaj się z kilkoma zasadami, które obowiązują podczas spotkań.
  • W trakcie zajęć rodzic/opiekun w pełni odpowiada za bezpieczeństwo swojego dziecka.
  • Na spotkania przychodzimy wyłącznie ze zdrowymi dziećmi ( bez katarku, gorączki itp.) dbając o zdrowie swoich pociech
  • Na terenie Szkoły przestrzegamy obowiązujących przepisów BHP i ppoż.
  • Zwracamy się do siebie po imieniu.
  • Zachowujemy poufność przekazywanych sobie nawzajem informacji
  • Wspólnie odpowiadamy za użyczone przez Szokłę pomieszczenie i jego wyposażenie.
  • Po spotkaniu sprzątamy po sobie.
  • Obowiązuje obuwie zamienne.
  • Nowo przybyli rodzice przedstawiają się i swoje dziecko, mówiąc o sobie, tyle ile uważają za stosowne.
  • Żadne dziecko nie jest cudze. Nie jest nam obojętne co się dzieje z innym dzieckiem.

Każdy z rodziców decydując się na uczestnictwo w spotkaniach bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zachowanie swojego dziecka.
 
Biorąc udział w spotkaniu akceptujemy fakt, że na terenie klubu robione są zdjęcia, które później publikujemy na stronie internetowej klubu. Jeżeli opiekun nie wyraża zgody na publikację zdjęć swoich i swojego dziecka, niezwłocznie powinien o tym powiadomić: 
klubmambd@wp.pl